เปิดยุทธศาสตร์ "ทุนคนไทย"

เปิดยุทธศาสตร์ ทุนคนไทย

ยกระดับท้องถิ่นไทย…สู่เวทีโลกอย่าง “ผู้นำ”

 

 

ขณะที่โลกกำลังจัดระเบียบใหม่ในแทบทุกด้าน ผู้ที่เท่าทันจึงจะรอดสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ประเทศไทยทุกวันนี้ก็ต้องเผชิญภาวะผันผวนมากมาย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน 

 

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางปัญญาสร้างสรรค์ (Intellectual Capital) และการสร้างแบรนด์แห่งชาติ (Country as a brand) ได้เสนอยุทธศาสตร์ “ทุนคนไทย” แก้ปัญหาชาติ ยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในเวทีโลกใหม่

 

โดยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง “พัฒนาทักษะทุนคนไทย” เพื่อสร้างพลังทุนคนไทย ทั้ง 67 ล้านเฟือง ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในปี 2558 ก่อนสายเกินไป 

 

ประเทศไทยจะปรับตัวรับมือกับความผันผวน และก้าวสู่โลกใหม่ได้อย่างผู้นำ จะต้องสร้างประเทศให้เป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge&skill-basedSociety) ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม โดยยกระดับการเมืองและสังคม ให้ก้าวไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภูมิปัญญาอันเป็นมรดกชาติ เพื่อนำพาคนทั้งหมดสู่อนาคตอย่างมีรากฐานแข็งแรง

 

ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ได้ทำการศึกษายุทธศาสตร์ ทุนคนไทยมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่จะแปลงภูมิปัญญาของชาติ นำไปสู่กระบวนการสร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างแท้จริง ด้วยเล็งเห็นว่า

 

“ทุนคนไทย คือ DNA ของชาติ และเป็นทุนที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ เรามีทุนวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางปัญญาของชาติ และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หากนำมาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนและจุดแข็งของประเทศ ก็จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นผู้นำในเวทีโลกอย่างที่ไม่มีชาติใดลอกเลียนแบบได้”

 

“ความเป็นคนไทย” (Thainess Capital) นั้น สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของประเทศได้ โดย ทุนคนไทย” (Thainess Capital) เป็นทรัพย์สินที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพกาล ไม่ต้องซื้อหา มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคน และใช้ได้ไม่มีวันหมด 

 


  • ยุทธศาสตร์ทุนคนไทย : "บอกรัก..ประเทศไทย"โดย ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี http://www.thainesscapital.com/https://www.facebook.com/thaicapitalhttps://www.facebook.com/tunkonthai ...

  • ยุทธศาสตร์ทุนคนไทย : "บอกรัก..ประเทศไทย" (MV)โดย ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี http://www.thainesscapital.com/https://www.facebook.com/thaicapitalhttps://www.facebook.com/tunkont...
Visitors: 48,546