ชีวาศรม

ชีวาศรม

(Chiva-Som)

         

ผู้ก่อตั้งชีวาศรม คือ นายบุญชู โรจนเสถียร และได้สนับสนุนให้ชีวาศรมก้าวสู่การเป็นสปาที่ดีที่สุด และมีเอกลักษณ์ที่มุ่งเข้าหาปรัชญาทางศาสนาพุทธ เติมเต็มเข้าไปภายในประสบการณ์ของชีวิต ซึ่งพัฒนามาจากการที่เขามีประสบการณ์ในเข้าสปามาแล้วรอบโลกเป็นเวลาหลายปี

ชีวาศรม (Chiva-Som) จึงกลายเป็นรีสอร์ทด้านสุขภาพระดับนานาชาติของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับไว้ต้นๆ “สปา…จุดหมายปลายทางแห่งโพ้นทะเล” (Oversea Destination Spa) และอยู่ในตำแหน่งที่ 5 จาก 100 อันดับ สปาสุดยอดระดับโลก ถือได้ว่าเป็นสปาสิ่งที่ดีที่สุด (Best of the Best) ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร Conde Nast Traveller 

คำว่า “ชีวาศรม” (Chiva-Som) หมายถึง แหล่งของชีวิต (haven of life) เป็นคำที่ละเอียดอ่อนเพื่อช่วยให้แขกสามารถยกระดับสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ ชีวาศรมจีงได้จัดให้มีสปาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุสิ่งที่ดีกว่า สำหรับคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายและจิตใจ

 

เครื่องมือจัดการความรู้ที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของชีวาศรม

          ทุกองค์ประกอบของชีวาศรม ที่โน้มเข้าหาสิ่งที่ดีที่สุดของโลก เปรียบได้กับสถาปนิกผู้ผสมผสานการออกแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตก โดยให้ความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้พบกับประสบการณ์ในระดับที่สูงที่สุด เกี่ยวกับความเป็นกันเองของคนไทยในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ และความถูกต้องเป็นแก่นแท้ของการให้บริการ

การบริการยังคงไว้ซึ่งคำมั่นสัญญาที่ปฏิบัติได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นดุลยภาพระหว่างมาตรฐานระดับสากล และคุณค่าทางจิตวิญญาณแบบไทย ความเป็นไทยเป็นจุดเน้นของชีวาศรม โดยการนำปรัชญา “ทางสายกลาง” ของพระพุทธศาสนา เพื่อมาสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเติมเต็มการคาดคะเนภายในตนเอง จนก่อให้เกิดความอิ่มเอมใจ

แนวทางการพัฒนาตนเองทั้งหมด เริ่มจากตนเอง (อัตตา) ไปสู่ผู้อื่น (อนัตตา) ในเชิงสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่ใช่การบุกรุกจู่โจมในการเข้ารวมกับสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ 

ขณะที่วิธีทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตกต้องใช้รูปธรรม เป็นพื้นฐานสำหรับการรักษาเยียวยา การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติด้านมาตรฐานต่างๆ 

การสร้างความสมดุล ความสมมาตร และความเข้ากันได้ด้วยความงามตามธรรมชาติ เพื่อสร้างให้คืนความเป็นคนหนุ่มสาว และความต้องการที่ดูดีกว่าในวิถีทางแห่งการพัฒนาภาพลักษณ์ พนักงานมีประสบการณ์ในการส่งความคิดที่ชอบบริการ สามารถสัมผัสความละเอียดอ่อน จึงสามารถส่งเสริมดุลยภาพตามธรรมชาติให้แก่ลูกค้าได้

          การบริการที่สามารถส่งทอดเอกลักษณ์แบบไทยที่ชีวาศรม ทุกคนทำงานหนักเพื่อรักษาคุณภาพในการบริการ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ แบบตะวันตก เพราะว่าไว้วางใจในอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น

โดยสรุปการบริหารความรู้ที่ชีวาศรม ได้บูรณาการองค์ประกอบที่ดีที่สุดของโลกทั้งเก่าและใหม่ จากภายในและภายนอก ทั้งรูปแบบตะวันออกหรือตะวันตก ด้วยการปรับความแตกต่าง (paradigm shift) ให้ผสานเข้าหากันในการเยียวยา เป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีทั้งหมดให้แก่มนุษยชาติ และเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

 

 

แผนผังของ Venn ที่แสดงถึงปัจจัยเกื้อกุลที่สำคัญของชีวาศรม

 

          ตำแหน่งตราสัญลักษณ์ (Brand’s Positioning) แท้จริงแล้วชีวาศรมได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้โลก จะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ให้การเยียวยาทางร่างกาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติของตะวันตก ส่วนทางด้านจิตใจเป็นเรื่องราวการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของตะวันออก โดยการเน้นความสมดุลระหว่างทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และวิญญาณ โดยผสานวิธีการดูแลสุขภาพในมิติด้านร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน  ด้วยแนวคิดนี้ ชีวาศรมจึงสามารถเข้าหาลูกค้าด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขาได้ดีกว่า

          การนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) และสัมพันธ์ภาพ (Relationship) เป็นความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  • การยอมรับ (Acceptance) การยอมรับแต่ละคนดังที่พวกเขาเป็น และทำงานกับพวกเขาตามความคาดหวังของพวกเขา
  • การเปิดเผย (Openness) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการที่จะเรียนและเติบโต
  • ความยืดหยุ่น (Flexibility) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรม
  • ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความต่อเนื่องในการส่งมอบตามสัญญา และไม่เคยการเรียกร้องใดๆ ที่เป็นเท็จ
  • วัฒนธรรมและประเพณี (Culture and Tradition) การบูรณาการวัฒนธรรมไทยด้วยความเคารพในทุกๆ สิ่งที่เราทำ

 

ตราสัญลักษณ์ที่เป็นบุคลิกภาพ (Brand Personality) ความอบอุ่น ความสุภาพและการ

ทะนุถนอม ความเงียบขรึมและมั่นใจ การสร้างสรรค์ ความเชื่อถือได้ และความมั่นคง นี่คือคุณลักษณะที่โดดเด่นแท้จริงของชีวาศรม

          โลโก้ชีวาศรม ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อนำเสนอประวัติที่สง่างาม หรูเลิศ และความมีชื่อเสียงของชีวาศรม

โลโก้สามส่วน (Tri-part logo) นำเสนอสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งรวมอยู่ในสุขภาพ อันเป็นกุญแจสู่ความสมบูรณ์ของบุคคล 

ชีวาศรมได้คัดเลือกสามสีหลัก เพื่อสร้างบุคลิกภาพ

สีเขียว (ความสดชื่น ชื่นฉ่ำ และสงบเงียบ หมายถึง ความนุ่ม สมดุล และอบอุ่น)

สีบรอนซ์ (รวย ได้ราคา และตลอดกาล หมายถึง ความมั่นใจในสินค้าและการบริการ)

สีขาว (ร่วมสมัย และเป็นกลาง หมายถึง การเพิ่มความชัดเจน ความสว่าง และสนับสนุนสีเขียว และสีบรอนซ์ โดยขับเน้นให้สีทั้งสองโดดเด่นขึ้น เป็นการเชิดชูให้เกิดความยืนหยัดขึ้นมาได้)

 


โลโก้ Chiva-Som นำเสนออย่างระมัดระวังทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ

ซึ่งรวมกันเข้าในสุขภาพ และเป็นกุญแจสำคัญในการเติมเต็มให้แก่บุคคล

 

ผลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากชีวาศรม

          ผู้ก่อตั้งชีวาศรม ได้รับรู้ว่าคุณค่าที่สะสมความเป็นไทยนั้น ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทุนมนุษย์และองค์กร มารยาทไทยและความเป็นกันเองนั้น เป็นสิ่งได้รับการยอมรับและรับรู้ได้ในระดับนานาชาติ  เขาจึงปรารถนาที่จะพัฒนาการฟื้นฟูและศูนย์บริการการดูแลสุขภาพสำหรับประโยชน์สุขของประเทศ 

ดังนั้น เขาจึงได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกของสปาที่เทียบเท่าการดูแลในระดับโรงพยาบาล ให้เปรียบดังเป็นโรงแรมหรูแต่ไม่ใช่โรงแรม รูปแบบเป็นการผสมผสานจากหลักการของตะวันตกและตะวันออกทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ตัวแปรสำคัญของชีวาศรม คือ “ความเป็นไทย”

ความเป็นไทยแท้จริง จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมทางด้านการบริการแบบไทย แต่รับรู้ด้วยหลักการทั้งของทางตะวันตกและตะวันออก

          การเข้ามาเป็นสมาชิกที่ชีวาศรมนั้น จะต้องมีทั้งความรู้และความเข้าใจ ชีวาศรมจึงได้สร้างสถาบันฝึกอบรมขึ้นมาคู่ขนาน เพื่อฝึกอบรมคนทั่วไป โดยแบ่งส่วนของสปา ตามด้วยการฝึกอบรมอีกส่วนหนึ่ง ก่อนจะสมัครมาเป็นสมาชิกภาพกับชีวาศรมได้ 

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ จะเน้นไปที่ปรัชญาและมาตรฐานแห่งการบริการแก่พนักงานใหม่เพื่อทำให้พวกเขาเต็มที่พร้อมที่ในการให้บริการ

          ความเชื่อที่ว่านั้นได้รับการถ่ายทอดออกมาว่า ความเป็นไทยและพุทธศาสนาเป็นการเชื่อมโยงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธมีต่อคนไทยอย่างแนบแน่นตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ ก่อให้เกิดนิสัยแบบไทยที่รู้สึกดีในการให้บริการและมีความสุภาพเรียบร้อย 

ภาษาที่รวมการบริหารความเป็นไทยนั้น เต็มไปด้วยความสุภาพ ความละเอียดอ่อน และการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีในการบริการความประทับใจครั้งแรก พวกเขาควรมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรโดยไม่เสแสร้ง

ผลที่ได้สอดคล้องกับการสร้างประเด็นในกระบวนการบริการและความสำคัญของประสาทสัมผัสทั้ง 6 โดยได้สรุปไว้ในตารางดังนี้

 

ประสาทสัมผัสทั้ง 6

หัวข้อสำคัญในกระบวนการบริการ

การให้คะแนนความสำคัญ

(สูง-กลาง-ต่ำ)

การมองเห็น

ศาลาไทย คนไทย ประดับประดาแบบไทย และเครื่องประดับตกแต่ง ผ้าไหมไทย

สูง

การได้ยิน

ดนตรีไทย

ปานกลาง-สูง

การลิ้มรส

ผ้าไหมไทย อาหารไทย และผลไม้

สูง

การดมกลิ่น

สมุนไพร อาโรมา

สูง

การสัมผัส

การนวดโบราณของไทย ความแปลกใหม่ ความเป็นอยู่ที่ดี

สูง

การหยั่งรู้

การรำพึงภาวนา การเยียวยาด้วยวิธีธรรมชาติ การรักษา สุขภาพทั้งครบ ความสงบเงียบจากภายใน

สูง

 

Visitors: 48,551