ทุนทางปัญญาของชาติ

งานวิจัย เรื่อง ทุนทางปัญญาของชาติ มีข้อสรุปว่า “ทุนคนไทย” มีผลต่อการสร้างความสำเร็จขององค์กรระดับโลก ดังนี้

 

สมมติฐานที่ 1 : กล่าวว่า ความสัมพันธ์ด้านบวกที่แข็งแกร่ง ระหว่างทุนทางปัญญาขั้นสูงและการเพิ่มขึ้นของสภาพเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด ตลาดทุนของประเทศไทย จะได้รับการยกระดับตลาดทุนทางปัญญาให้เทียบเท่า  สำหรับการสร้างมูลค่าการตลาดต่อไป

 

สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผลของการวิจัย  สิ่งแรกจากภาพรวม ระบบการเพิ่มสภาพเศรษฐกิจ  จะเป็นพื้นฐานทุนทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เช่นเช่นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  และบริการที่อธิบายไว้ในกรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ธุรกิจสปาชีวาศรม ภัตตาคารช้างสีน้ำเงิน โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล และจิม ทอมป์สัน ไหมไทย

นอกจากสินค้าด้านวัฒนธรรมของไทย  จะรวมถึงศิลปะของไทยและเทศกาลต่างๆ  ศิลปะไทยที่รวมถึงการแสดง  เช่น โชว์การแสดงช้าง โขน  รำไทย  มวยไทย และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

เทศกาลที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ เช่น ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์  

นอกจากนี้สังคมเมืองในประเทศไทย ได้รับการถ่ายทอดออกมาในวิถีชีวิตความเป็นไทย  เช่น อาหารไทย ผ้าไทยและผ้าไหม การฝึกสมาธิและโยคะ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและมีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เช่น ชุมชนเมืองเก่า​​อยุธยา และสุโขทัย  และยังมีตลาดน้ำหลายแห่ง  

 

 

Visitors: 50,332