สมมุติฐานที่ 4

 

จากสมมติฐานที่ 4 ระบุว่าสินทรัพย์ทุนองค์กร (ที่จับต้องไม่ได้) สามารถสร้างขึ้นโดยใช้คุณค่าของทุนของคนไทยผ่านการฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาของทุนของลูกค้าโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งหกด้านสำหรับ ทุนด้านนวัตกรรมที่พบใหม่

 

 สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากผลการศึกษา ในกรณีศึกษาในจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาทุกกรณีที่ศึกษาเห็นด้วยกับความสำคัญของประสาทสัมผัสทั้ง 6 ด้าน 

มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย  เช่นระบบเสียง และการได้ยิน  บางส่วนที่พบในร้านอาหารบางรูปแบบของเสียงดนตรี อาจจะรบกวนลูกค้าบางคนจากความเพลิดเพลินในการรับรสอาหาร 

บางคนเน้นความสำคัญของกลิ่นในการสัมผัส   แต่ขณะที่คนอื่นๆ ระบุว่ามีครั้งที่กลิ่นหอม หรือกลิ่นอื่นๆ จะรู้สึกมีกลิ่นแรงเกินควร  นอกจากนี้การร่วมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติ  และในรูปแบบการสัมผัส  ที่มีการผสมผสานระหว่างการยอมรับ จากที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่น สปา การนวด และการสัมผัสเนื้อผ้าไทย  และผ้าไหม 

 

บางทีความความคัญในการรับรู้สัมผัสต่างๆ   จะทำให้เกิดการยอมรับสูงขึ้น   การต้อนรับอย่างมีมิตรไมตรีแบบไทย  ดูเหมือนว่าจะเป็นทุนนวัตกรรมสินทรัพย์ที่ค้นพบใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุด 

 

 

Visitors: 65,361