สมมุติฐานที่ 5

 

จากสมมติฐานที่ 5 กล่าวถึง  แผนที่ความคิดสามารถใช้สำหรับการสร้างสรรค์ความรู้  การแบ่งปันความรู้เครื่องมือทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ และการใช้งานความรู้

 

การวิเคราะห์ระบบข้อมูล สามารถใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์กรมนุษย์ จากกรณีศึกษาตัวอย่างชั้นนำสำคัญ  งานที่ต้องสังเกตุคน  เช่น ภาษามือที่พวกเขาใช้  การแต่งกาย  การทักทาย  หรือการตกแต่งร่างกาย  ที่มีส่วนประกอบแฟชั่นที่แตกต่างด้านวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ ภาพลักษณ์องค์กร เช่น การตกแต่งภายใน  ตราสัญลักษณ์   และสิ่งปรุงแต่ง  ล้วนเป็นเครื่องมือสำหรับแสดงแผนที่ความคิดดังกล่าว

 

 

Visitors: 65,361