สมมุติฐานที่ 6

 

จากสมมติฐานที่ 6 กล่าวว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมอง (NLP) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างแบบจำลอง ตัวอย่างปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนโดยผลงานของตนเพื่อความเข้าใจตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นเลิศคัดเลือกมา การฝึกฝนการบริการที่นำเข้ามาแสดง  คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมอง (NLP) ของมิสเตอร์แบรนเดอร์ ชาวอเมริกา มีเครื่องมือที่ใช้สร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์รูปแบบ และศึกษาความรู้จากการสัมภาษณ์คน และจากการสังเกตุ วิธี NLP ท่าทาง

NLP ถูกใช้สำหรับระบบประสาทการสังเกตความรู้ความเข้าใจในงานการวิเคราะห์รูปแบบ โดยการสังเกตภาษากาย  ท่าทางของร่างกาย  เสียง  การเคลื่อนไหวและจังหวะท่าทางของพนักงานกลุ่มบริการในโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล  การบินไทย  ชีวาศรม  ภัตตาคารช้างสีน้ำเงิน  และจิม ทอมป์สัน

 

 

Visitors: 65,361