สมมุติฐานที่ 7

 

จากสมมติฐานที่ 7  กล่าวว่าภาษากาย (ใบหน้าและส่วนของร่างกาย) มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร่างกายของผลการวิจัย ในการศึกษานี้ ภาษากายของมนุษย์ทั้งใบหน้าและส่วนของร่างกาย มีส่วนร่วมในการบริการ

ประการแรก โรงแรมแมนดาริน โอเรลเตลแสดงลักษณะเด้นจิตวิทยา ในการจัดการสร้างความประทับใจแรกสัมผัส

การฝึกอบรมในลักษณะและภาษากายจะช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานบริการ  ในส่วนอื่นๆ จะพัฒนาทุนมนุษย์

พนักงานจะผ่านการแนะนำ ให้คำปรึกษา และการสังเกต จากเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเพิ่มความประทับใจครั้งแรกกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

พวกเขาได้ปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมมารยาทและท่าทาง  ไปรวมถึงการพัฒนาภาษากาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีการไหว้  ยืน  นั่ง  เดินและวิธีการพูดได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งระยะการยืนทำให้ดูสง่างาม

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการแสดงออกทางสีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารอยยิ้มที่เป็นมิตร แม้คนไม่มีแก้ม  ไม่ได้ยิ้ม  แต่การแสดงออกทางสีหน้าจริงๆ แล้วการฝึกอบรมจะสามารถพัฒนาการวางตา  และการแสดงออกได้อย่างเป็นมิตร 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องจะมีการฝึกอบรมด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้พนักงานเรียนรู้วิธีการเหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อ วัฒนธรรมชาติต่างๆ กับลูกค้าต่างชาติ 

กรณีศึกษาการบินไทย พบว่าการแสดงออกด้านภาษากายเป็นมากกว่าไหวและการยิ้มแบบไทย เมื่อบริกรยืน  นั่ง  หรือเดิน  ทุกท่าทางของพวกเขาต้องแสดงการต้อนรับและให้เกียรติลูกค้า

นอกจากนี้การบินไทยเน้นคุณภาพของเสียงและจังหวะการสื่อสารโดยการพูด การสื่อสารทางสายตาและภาษากาย จากทรงผม การแต่งหน้า และเสื้อผ้า

 

 

Visitors: 65,361