สมมุติฐานที่ 8

 

สมมติฐานที่ 8 กล่าวว่า การจัดการสร้างความประทับใจแรกสัมผัส  ใช้เป็นพื้นฐานทุนกระบวนการบริการจะได้รับการนำมาใช้ เนื่องจากมีผลต่อการสร้างทุนลูกค้าเพิ่มขึ้น

 

สมมติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนบางส่วน มีหลักฐานที่เห็นดีด้วยจากผู้แปลผล ในทุกกรณีที่ถูกพบว่าการบริหารจัดการสร้างความประทับใจแรกสัมผัส ได้คะแนนสูงสุด  และไม่มีสมมุติฐานใดขัดแย้งกับสมมติฐานนี้  

อย่างไรก็ดีมีข้อบกพร่องในวิธีการ เพราะไม่มีการติดตามแสดงข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างความสำคัญของการจัดการสร้างความประทับใจ และการกระจายทุนความประทับแรกสัมผัสไปยังทุนกระบวนการบริการ 

มีข้อตกลงอย่างเงียบๆ กับการสรุปสมมติฐานนี้  แต่ไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ให้ข้อมูลในบทสัมภาษณ์ ตามแผนที่ความคิดดังกล่าว

 

 

Visitors: 65,360