กระบวนการหลักสูตร

กระบวนการของหลักสูตร “ทุนคนไทย”

 

Input

Cognitive Building

Process

Output

Thainess Capital Campaign

VDO Present

กอดคนไทย/ทุนคนไทย/
ฉันรักเธอ…ประเทศไทย

Personal Knowledge Management (SECI  Model Knowledge Creation)

-      Socialization

-      Externalization

-      Combination

-      Internalization

Attitude, Vision, Inspiration, Personal Legacy

 

ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย

วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ

บทบาท หน้าที่ ข้าราชการ

Mind-map

Thinking, Creativity, Learning, Innovation

ตัวตนของผู้นำ

First-Impression Management

Personality, Poster, Gesture, Tone of  Voice,

Self-presentation,

Business Etiquette, Personal Brand Image

ภูมิปัญญาและสินค้าชุมชน

7-sense NLP

(Neuro Linguistic Programmings)

Service-mindedness

Sensory Experiences

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำชุมชน

Mind-Map English

Essential English skills

 

 

 

 

Visitors: 50,332