เกี่ยวกับเรา BANANA rent-a-car

โดย: 65652362 [IP: 124.121.185.xxx]
เมื่อ: 2019-03-19 14:16:31
รถยนต์ของเราเช่ารถ

รถยนต์ของเราเป็นรถยนต์อายุ 3-5 ปี ซึ่งมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเรายังมีศูนย์บริการรถยนต์ในเครือข่ายมากกว่า 1,000 แห่ง ที่ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการ ฟรี เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับรถยนต์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,714