ทุนคนไทย

โดย: ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี [IP: 171.97.108.xxx]
เมื่อ: 2013-10-31 01:11:39
ทุนคนไทย...ใช้ได้ไม่มีหมด

เป็นสิ่งที่ติดตัวคนไทยทุกคนมาตั้งแต่แรกเกิด

ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้เหมือนคนไทยทำเอง

สามารถพัฒนาให้กลายเป็นมูลค่าในเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่าง "ผู้นำ"
#1 โดย: คนไทยรักชาติ22 [IP: 124.120.51.xxx]
เมื่อ: 2014-01-27 18:41:35
เป็นแนวคิดที่ดีในทางสร้างสรรคแต่ต้องการความชัดเจนในิธีการสร้างชาติ
#2 โดย: Wm [IP: 171.96.179.xxx]
เมื่อ: 2015-06-01 18:46:40
วันนี้คนไทยเริ่มซึ้งถึงคุณค่าความเป็นไทยมากขึ้นกว่าอดีต
#3 โดย: 123>>> [IP: 58.8.155.xxx]
เมื่อ: 2016-01-24 15:07:49
การสร้างชาติเป็นเรื่องของทุกคน แต่ละคนก็มีวิธีของตัวเอง เพียงแต่ดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจทำดี ส่วนรวมก็จะดีขึ้นเอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,711