ทางออกประเทศไทย

โดย: คนไทยรักชาติ22 [IP: 124.120.51.xxx]
เมื่อ: 2014-01-27 18:37:19
ความวุ่นวายในบ้านเมืองในขณะนี้สรุปมีรากฐานมาจากการที่พรรคการเมืองเก่าแก่ไม่สามารถแข่งขันกันในการมาเป็นรัฐบาลจึงมีการปลุกระดมม็อบขับไล่นักการเมืองต่างพรรคที่เป็นรัฐบาล ในความเป็นจริงพรรคการเมืองในประเทศไทยมักดูข้อกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชั่นแทบทั้งสิ้น เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในการเข้ามาเป็นรัฐบาลมีการใช้เงินทุนในการแข่งขันทุกรูปแบบ แน่นอนว่าพรรคการเมืองใดเมือได้เข้ามาเป็นรับบาลก็ต้องหาเงินที่ได้เสียไปในการหาเสียงกลับคืนมา ไม่มีการเสียไปฟรี(ไม่เช่นนั้นประเทศไทยคงไม่ติดอันดับประเทศคอรัปชั่นที่102ของโลก เดิมติดอันดัที่88ของโลก)โดยผ่านโครงการประชานิยมต่างๆ เพราะฉะนั้นเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการปฎิรูปการเมืองสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามคอรัปชั่นให้มีความเข้มแข็งสมบูรณ์มีความน่าเชื่อถือ(ช่นที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น)โดยมีกฎหมายที่มีความชัดเจนในการลงโทษนักการเมือง ข้าราชการที่ทุจริตและผลทางการตัดสินคดีมีวลาที่สั้นภายใน1-2ปีแล้วนำมาประกาศให้สาธารณะนทราบโดยทั่วกัน เพื่อทำให้นักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตจะได้ไม่กล้าทำคอรัปชั่น องค์กรที่ทำหน้าที่(ของไทยก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่การทำหน้าที่ยังไม่ได้มาตรฐาน)ก็จะได้มีขวัญกำลังใจในการทุ่มเทการปราบคอรัปชั่น การเมืองในประเทศ พรรคการเมืองต่างๆก็ไม่กล้าคิดที่จะทำการคอรัปชั่นเพราะอาจทำให้ตนเองและพรรคการเมืองของตนเองต้องโทษคดีก็ได้ ผมอยากเรียนพี่น้องคนไทยว่าขอให้ใช้สติปัญญาของเหตุและผลในการิเคราะห์เหตุการณ์ของบ้านเมืองในขะนี้ว่าจะแก้ไขเช่นไรเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อย ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยที่เราต้องเลือกพรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายที่ชัดเจนและหนักแน่นในการปราบปรามคอรัปชั่น ดั่งพระราชดำรัส"การทำให้บ้านเมืองสงบนั้น ไม่ได้อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี แต่อยู่ที่ส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ" สำหรับตัวผมอยากจะขอกล่าวว่า จิตสำนึกคนไทรักชาติ1การทดแทนคุณแผ่นดินเป็นความดีของชีวิต 2การเสียสละทำให้ชีวิตมีค่าและความหมาย 3ความสามัคคีของคนในชาติ ทำให้ประเทศชาติเจริญ ประชาชนมีความสุข คนไทยพร้อมหรือยัง เราพี่น้องคนไทยต้องรู้รักสามัคคี ร่วมกันสร้างชาติ เพื่อส่งต่ออนาคตให้กับลูกหลานของเราต่อไป สำหรับพรรคการเมืองท่านรู้ดีว่าประเทศชาติมีปัญหาอะไรบ้าง ท่านต้องมีความพร้อมปัญญาวิธีกรในการมาเป็นรัฐบาลที่พร้อมแก้ปัญหาให้กับประชาชน
#1 โดย: Wm [IP: 171.96.179.xxx]
เมื่อ: 2015-06-01 18:48:16
เห็นด้วยกับคุณคนไทยรักชาติ22

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,781