โครงสร้าง


ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ก่อตั้งยุทธศาสตร์ทุนคนไทย
ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
Dr.Yingrudee Bhumisiriratanavadi
รองผู้อำนวยการสถาบัน
รศ.นัยนาภูสีห์รัตน์
Associate Professor Naiyana Bhusirat
ผู้จัดการโครงการ
น.ส.ดวงใจ ดีหามแห
Miss Duangjai Deehamhae
Visitors: 53,883