ทุนทางปัญญาของชาติ


สมมุติฐานที่ 1 : กล่าวว่า
"ความสัมพันธ์ด้านบวกที่แข็งแกร่ง ระหว่างทุนทางปัญญาขั้นสูงและการเพิ่ขึ้นของสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด ตลาดทุนของประเทศไทย จะได้รับการยกระดัยตลาดทุนทางปัญญาให้เทียบเท่า สำหรับการสร้างมูลค่าการตลาด ต่อไป"

สมมุติฐานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผลของการวิจัย สิ่งแรกจากภาะรวม ระบบการเพิ่มสภาพเศรษฐกิจ จะเป็นพื้นฐานทุนทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้ เช่นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็ฯเอกลักษณ์ และบริการที่อธิบายไว้ในกรณ๊ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ธุรกิจสปาชีวาศรม ภัตตาคารช้างสีน้ำงเิน โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล และจิม ทอมป์สัน ไหมไทย
นอกจากสินค้าด้านวัฒนธรรมไทย จะรวมถึงศิลปะของไทยและเทศกาลต่าง ๆ ศิลปะไทยที่รวมถึงการแสดง เช่น โชว์การแสดงช้าง โขน รำไทย มวยไทย และอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทย
นอกจากนี้สังคมเมืองในประเทศ ได้รับการถ่ายทอดออกมาในวิถีชีิวิตความเป็นไทย เช่น อาหารไทย ผ้าไทยและผ้าไหม การฝึกสมาธิและโยคะ ประเทศไทยเป็นศูนย์กาลางทางวัฒนธรรมและมีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เช่น ชุมชนเมืองเก่าอยุธยา และสุโขทัย และยังมีตลาดน้ำหลายแห่ง
Visitors: 54,078